Kurs for nyvalde sokneråd i Indre Nordmøre prosti

Praktisk informasjon

Frå:27.11.2019

Til:27.11.2019

Stad:Tingvoll

Arrangør:Møre bispedøme

I november 2019 blir det prostivise kurs for nyvalde sokneråd. Målgruppa er dei nye sokneråda, inkl. dei prestar som sit i sokneråd, kyrkjeverjer/daglege leiarar og prosten. Tidsramma for kursa er kl. 17.00 – 21.00.