Kurs for nyvalde sokneråd i Ytre Nordmøre prosti

Praktisk informasjon

Frå:20.11.2019 - kl.00.00

Til:20.11.2019 - kl.00.00

Stad:Kristiansund

Arrangør:Møre bispedøme

I november 2019 blir det prostivise kurs for nyvalde sokneråd. Målgruppa er dei nye sokneråda, inkl. dei prestar som sit i sokneråd, kyrkjeverjer/daglege leiarar og prosten. Tidsramma for kursa er kl. 17.00 – 21.00.