Møte i Møre bispedømeråd 23. - 24. januar

Praktisk informasjon

Frå:23.1.2020 - kl.10.00

Til:24.1.2020 - kl.16.00

Stad:Møre bispedømekontor, Moldetrappa 1

Arrangør:Møre bispedømeråd

Det nye bispedømerådet i Møre kjem saman til sitt første ordinære møte torsdag 23. og fredag 24. januar 2020. Dette er ei todagarssamling som vil innhalde kursing og opplæring torsdagen - medan ordinære rådssaker blir handsama fredagen. 

Møta i Møre bispedømeråd er opne for alle.

Les meir om Møre bispedømeråd