Prostidag og prostibesøk Indre Nordmøre

Praktisk informasjon

Frå:21.11.2017

Til:22.11.2017

Stad:

Arrangør:

Biskopen i prostidag og prostibesøk Indre Nordmøre