Møte i Nidaros bispedømmeråd

Praktisk informasjon

Fra:12.6.2019

Til:12.6.2019

Sted:Erkebispegården, Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd