Høsttakkefest 2019

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2019 - kl.18.00

Til:17.9.2019 - kl.20.00

Sted:Nidarosdomen

Arrangør:Nidaros bispedømme

Gudstjenesten er lagt opp slik at den passer mennesker med ulike funksjonsnivå. Visjonen for arrangementet er tydelig: Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle har rett til tro og behov for fellesskap. Og alle har noe å bidra med i gudstjenesten.

Mye sang og musikk i gudstjenesten. Og kirkekaffe rett etterpå.