aktuelle skjema for vikarer

NB! Skjemaa må lagrast lokalt på maskina før dei kan fyllast ut! Fast tilsette skal ikkje bruka desse skjemaa.