Stavanger bispedømme

Postadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger, Fakturering: primært EHF-fakturaer, merket med nytt org.nr. Andre faktureringsmåter: Se FOR TILSETTE, Endringer i fakturering

Besøksadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger - , 2.etasje i Statens hus - Organisasjonsnummer: 818 066 872 Bankkontonummer: 2801.45.98164

Kontaktinformasjon

Telefon: 51846270 www.kirken.no/stavanger

Personer