Høgmesse med nattverd

Praktisk informasjon

Dato:16.8.2020

Tid:10.00

Stad:Sødorp kirke

Arrangør: