Familiegudsteneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:7.1.2018 - kl.11.00

Til:7.1.2018 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi openberringsdag
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle, Tore Samuelsen
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Luk 2,40-52