Gudsteneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. sundag i treeiningstida
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 9,35-38