Gudstjeneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:1.5.2019 - kl.11.00

Til:1.5.2019 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. mai
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 20,25-28