Gudstjeneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria bodskapsdag
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Luk 1,39-45