Gudstjeneste Leirskogen kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.00

Sted:Leirskogen kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssundag
Liturg: Tore Samuelsen
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Luk 18,31-34