Gudstjeneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.16.00

Til:18.4.2019 - kl.17.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Tore Samuelsen
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Joh 13,1-17