Konfirmasjonsgudsteneste Bagn kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Bagn kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sundag før pinse
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Joh 16,12-15