Konfirmasjonsgudsteneste Leirskogen kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Leirskogen kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: Tore Samuelsen
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 6,7-13