Familiegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 1.s. i adv.tida
Liturg: SML
Preiketekst: Matt 21,1-11
Offerformål: KFUK-KFUM Ulstein
Merknader: søndagsskule i Hasund
Nattverd