Familiegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: JSK
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeid - Ulstein sokn