Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tida
Liturg: Lars Hartig-Tangedal
Prekentekst: Matt 18,12-18
Offerformål: Nytt kyrkjebygg - Ulstein sokn
Nattverd
Dåp