Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tida
Liturg: JSK
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp