Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tida
Liturg: JSK
Prekentekst: Fil 1,20-26
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap v/Kjeldsund leirstad (Gave må merkes: #307 201 ,konto 1509)
Nattverd
Dåp