Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Frå:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Matias Austrheim
Prekentekst: Matt 5,1-12
Merknader: Søndagsskule i Ulstein og Hasund
Nattverd