Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria bodsk.dag
Liturg: MLH
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Diakoniarbeidet - Ulstein sokn
Nattverd
Dåp