Lysmesse

Praktisk informasjon

Frå:8.12.2019 - kl.17.00

Til:8.12.2019 - kl.18.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tida
Liturg: MLH
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Undervisningsarbeid - Ulstein sokn