Stille time

Praktisk informasjon

Frå:24.2.2020 - kl.20.00

Til:24.2.2020 - kl.21.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:Diakoniutval

Opa kyrkje med moglegheit for bønn, ettertanke og lystenning.