Konfirmasjonsgudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:8.6.2019 - kl.11.00

Til:8.6.2019 - kl.12.00

Stad:Heensåsen kyrkje

Arrangør:

Konfirmasjonsgudsteneste v/ sokneprest Laugaland

Takkoffer.