Gudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Stad:Øye kyrkje

Arrangør:

24.november-Domssøndag

Gudsteneste med nattverd

 v/ organist Kashina og sokneprest Laugaland
Takkoffer

Takkoffer