Dåpsgudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:18.8.2019 - kl.14.00

Til:18.8.2019 - kl.15.00

Stad:Øye stavkyrkje

Arrangør:

10. sundag i treeiningstida

Dåpsgudsteneste v/ organist Kashina og sokneprest Laugaland
Takkoffer

Alle er velkommen!