Friluftsgudsteneste Bøkeskogen

Praktisk informasjon

Frå:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.30

Stad:Bøkeskogen

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 3. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Øy
Organist: Odd Leif Mjøs
Preiketekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Vollom Indremisjon
Merknader: Forsongarar frå Alversund kammerkor