Gudsteneste Seim kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Stad:Seim kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: Geir Øy
Organist: Ove I. B. Danielsen
Preiketekst: Matt 7,7-12
Offerformål: kyrkjelydsarbeidet
Nattverd