Høgtidsgudsteneste Knarvik kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:25.12.2020 - kl.12.00

Til:25.12.2020 - kl.13.30

Stad:Knarvik kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Juledag
Liturg: Geir Øy
Organist: Ann Jorun Hillersøy
Preiketekst: Joh 1,1-14
Offerformål: NMS, misjonsprosjekt i Estland