Gudsteneste med nattverd Håøytoppen

Praktisk informasjon

Frå:13.5.2021 - kl.12.00

Til:13.5.2021 - kl.13.00

Stad:Håøytoppen

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Helgetorsdag
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Luk 24,46-53
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap