Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:17.5.2021 - kl.11.45

Til:17.5.2021 - kl.12.45

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 17. mai
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Kirkens Nødhjelp