Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: Håkon Kinsarvik
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd
Dåp