Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste ved Elin Vangen og Øystein Jæger. Ofring til menighetens eget arbeid. Enkel kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.