Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i advent ved Lise Trones og Øystein Jæger. Barnegospel og Aspirantguttekoret deltar, dir. Berit Valberg. Ofring til menighetens misjonsprosjekt i Ecuador. Enkel kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.