Babysang i biblioteket på Dombås

Praktisk informasjon

Frå:23.1.2018 - kl.11.00

Til:23.1.2018 - kl.12.30

Stad:

Arrangør:Dovre kyrkjelege råd ved diakon Inger Gravem