Gudstjeneste Dombås kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:17.11.2019 - kl.12.00

Til:17.11.2019 - kl.13.00

Stad:Dombås kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. sundag i treeiningstida
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Sos barnebyer
Merknader: LjosVaken. Rondane Gospelkor deltek.
Nattverd
Dåp