Gudsteneste med nattverd Dovre kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:1.12.2019 - kl.12.00

Til:1.12.2019 - kl.13.00

Stad:Dovre kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. sundag i adventstida
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Redd Barna
Merknader: Utdeling av 4-årsbok.