Det gode måltid!

Bli med på "Det gode måltid". Mat fra ulike land, spise sammen, samtale, spill, lese osv. Første tirsdag i hver måned, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. desember. Servering fra kl 15.30. Påmelding til Inger Gravem tlf 48 11 45 88. Møte mellom mennesker. Arrangør: Lesja kommune, Dovre kommune, Lesja kyrkjelege råd og Dovre kyrkjelege råd