Bakken barnehage

Barnehagen er privat, ein kyrkjelysbarnehage med utvida kristen formålsparagraf. Eigar er stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage.

Sjå barnehagen si eiga heimeside for meir informasjon.

 

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no