Dåp og konfirmasjon

Dåp og konfirmasjon er framleis dei to viktigaste trusopplæringstiltaka i kyrkja. I dåpen vert bornet ein del av det store fellesskapet med Gud, kyrkja på Fitjar og i heile verda. Dette fellesskapet og alt det inneber gjennom samtale, gudstenesteliv, konfirmasjonsleir, innslamlingsaksjon og andre arrangement, får ein utforske i konfirmasjonstida. Les på lenkene til høgre eller klikk på KYRKJELEGE HANDLINGAR på framsida.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no