4-årssamling og kyrkjevandring (B4)

Når barna vert 4 år, har det lenge vore tradisjon at dei får ei bok i gåve frå kyrkja på ei gudsteneste. Dette gjer me og i Fitjar kyrkje. For at dei skal vere litt vant med kyrkja, dei som jobbar der og det som skjer i kyrkja, vert dei invitert til kyrkjevandring på laurdagen før gudstenesta. Dei utforskar kyrkja, vert kjent med dei som jobbar der og syng i saman.

Denne samlinga er på hausten, i august eller september. Følgj med på kalenderen på nettsida eller i kyrkjebladet for meir informasjon. Elles vert alle som er medlemmar i kyrkja og tilhørige invitert per brev. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no