Båten/Pilgrim

10 og 11-åringane er saman i trusopplæringa. Det vert Båten og Pilegrim annakvart år, på våren, slik at alle skal få med seg begge tiltaka i løpet av dei to åra. Begge er i hovudsak ute, og dei får oppleve naturen og bibelforteljingar.

Båten 2014

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no