Karneval

Det er mange måtar å feire karneval på. I kyrkja kler me oss ut, får høyre om Ester som redder folket sitt ut frå Egypt og om ein far som ventar på sonen sin. Det vert aktivitetar, leik og song i tillegg. Sidan tiltaket er i februar, kler borna seg ut og.

Denne samlinga er i februar. Følgj med på kalenderen på nettsida eller i kyrkjebladet for meir informasjon. Elles vert alle som er medlemmar i kyrkja og tilhørige invitert per brev. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Tysdag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no