Kode D

Kva vil det seie å vere disippel? Dette får 13-åringane lære om og erfare gjennom ein basar tidleg sein vinter/tidleg vår. Gjennom basaren lærer dei om misjonsarbeid og det å følgje Jesus på denne måten, både gjennom bibellesing og praktiske oppgåver på basaren.

Denne samlinga er om vinteren/våren. Følgj med på kalenderen på nettsida eller i kyrkjebladet for meir informasjon. Elles vert alle som er medlemmar i kyrkja og tilhørige invitert per brev. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no