Pinsefest

Kyrkja sin bursdag er vert å feire. Det er fest i kyrkja ein ettermiddag etter skulen på våren rundt pinsen. På denne måten får barna vete kvifor me firar pinse. Dei får høyre frå bibelen, syngje og ta del i ulike aktivitetar som er vanleg for ein bursdagsfest.

 

Denne samlinga er på våren, litt før eller etter pinsen. Følgj med på kalenderen på nettsida eller i kyrkjebladet for meir informasjon. Elles vert alle som er medlemmar i kyrkja og tilhørige invitert per brev. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no