Tårnagent

Tårnagent er eit nasjonalt trusopplæringstiltak som gjeld for alle som er 9 år dette året. Det er ei samling laurdagen, og så er alle med og deltek på gudstenesta søndagen. Borna får gjennom heile helga vere med på å løyse mysterium i kyrkja, leite etter skattar, danse, synge og berre verte kjent med kvarandre, kyrkja og Gud.

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no