Familiegudsteneste v/ Olav Johannes Oma

Praktisk informasjon

Frå:8.4.2018 - kl.11.00

Til:8.4.2018 - kl.13.00

Stad:Fitjar kyrkje

Arrangør:

Tårnagentar og Barnegospel deltek. 

Takkoffer til Barnegospel