Kulturkyrkje

Det er flott at kyrkja kan vere eit samlingspunkt for kyrkja sine medlemmar i alle aldrar, og med ulike interesser. Kyrkjekor, konsertar, bibeltimar, foredrag, bønesamlingar og økumenisk gudsteneste er berre noko av det me byr på. Mykje av dette kan du og lese om i kyrkjelydsbladet vårt.

På denne sida vil me legge ut informasjon om aktivitetar og hendingar i kyrkja som er av kulturell art. De  finn til ei kvar tid oppdatert program for Temakveldene, i tillegg til informasjon om andre arrangement. Om de veit om arrangement som ikkje er nemnt eller ønskjer å ha eit arrangement i kyrkja, kan de ta kontakt med kyrkjeverje på epost: kyrkja@fitjar.kommune.no

De vil og på denne sida finne kopi av kyrkjebladet. Kyrkjebladet er ein viktig del av kyrkjelyden sitt arbeid i kyrkja. Der får du både informasjon om kva som kjem og reportasjar av det som har vore i kyrkja.

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no